SC KIZZU TRADE SRL respecta legile in vigoare privind confidentialitatea datelor.

SC KIZZU TRADE SRL se angajaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal avand functie de identificare se executa in conformitate cu LEGEA nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, ART.8(1).

SC KIZZU TRADE SRL nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu ofera, nu face schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site, fara acordul dumneavoastra explicit. Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul nostru adresa sa de email poate opta ca aceasta sa fie stearsa din baza de date.